Systemy pożarowe

Systemy Sygnalizacji Pożaru służą do wykrywania zagrożenia pożarowego, sygnalizowaniu i powiadamianiu o zagrożeniu oraz wykonywaniu funkcji sterujących. Sterowania zapewniają sprawną ewakuację i zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia.

System sygnalizacji pożarowej wykonuje także funkcje informacyjne i monitorujące. Wykonywane są one przez centralę i odpowiednie moduły funkcyjne. Działanie systemu sygnalizacji pożaru minimalizuje straty materialne i ludzkie spowodowane najpoważniejszym zagrożeniem jakim jest pożar. Systemy tego typu mają zastosowanie głównie w obiektach komercyjnych i publicznych, gdzie występuje duże natężenie zasobów ludzkich lub materialnych.

W ofercie systemów sygnalizacji pożaru oferujemy:

  • wizyjne wykrywanie pożarów
  • zintegrowane wykrywanie pożaru i ostrzeganie dźwiękowe
  • bezpieczne i szybkie zarządzanie systemami przeciwpożarowymi

Wyślij zapytanie ofertowe

    Masz pytania? Skontaktuj się z nami

    Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta, masz pytania lub po prostu chciałbyś się doradzić kliknij w poniższy przycisk i wyślij do nas zapytanie. Odpowiadamy na kontakt z Twojej strony w ciągu kilku godzin!

    Wyślij zapytanie